YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLER
Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLER

Kadın hayatının en önemli dönemlerinden birisi olan gebelik, belli aralıklarla kontrol edilmeyi gerektirmektedir. Çünkü gebelik sırasında, bazı hafif belirtilerle birlikte ortaya çıkan hastalıklar olabildiği gibi, hiç bir belirti vermeden seyreden ve sonunda, klinik olarak anne ve bebek hayatını tehdit edebilecek boyutlara kadar ulaşan hastalıklar da görülebilir. İşte, gebelikte yapılması gereken kontroller, bu gibi riskleri daha önceden yakalayabilmek ve önlem alabilmek açısından önem arz etmektedir.

Gebe kalmadan önce var olduğu bilinen sistemik bir hastalık ya da gebelik öncesinde bilinmemekle birlikte gebelik sırasında ortaya çıkan bir hastalık durumunda yüksek riskli gebelikten söz edilir.

 

Yüksek riskli gebelikler başlığı altında değerlendirilen durumlardan en sık rastlanılanlar şunlardır:

 

Anne adayının yaşı ( 18 yaş altı ve 35 yaş ve üzeri )
Tekrarlayan düşük öyküsü olanlar
Aile ağacında ya da önceki çocuklarında genetik bir hastalık öyküsü olanlar
Rh ya da ABO kan uyuşmazlığı olanlar
Çoğul gebelikler
Gebeliği sırasında zararlı etkenlere maruz kalmış olanlar ( röntgen ışınları, ilaçlar, kimyasal maddeler vs.)
Gebelik öncesinde var olan ya da gebelik sırasında ortaya çıkan, anneye ait sistemik hastalıklar ( kalp hastalıkları, diabet, troid hastalıkları, hipertansiyon, epilepsi ve bazı kan hastalıkları gibi )
Kontrolleri sırasında bebekte herhangi bir anomali ya da problem tespit edilenler

 

Anneye ait risk faktörleri

Anneye ait risklerin, kadının geçmiş öyküsünün alınması ve muayene edilerek belirlenebildiği, annenin yaşının 18'den küçük, 35'den büyük olmasının risk açısından önemli olduğu bilinmektedir.

Annenin daha önce 2 veya 3'ten fazla gebelik kaybı, adetlerinde düzensizlik, daha önceki gebeliklerinde preeklampsi öyküsü ya da hipertansiyon öyküsü varsa, ani bebek ölümü olduysa, daha önceki gebeliklerinde gizli şeker ortaya çıktıysa, anomalili çocuk ya da preterm doğum dediğimiz 37. gebelik haftası tamamlanmadan bir doğum gerçekleştirmişse o anne adayı risk grubundadır

Hamileliğe ait risk faktörleri

Hamilelikten kaynaklanan bazı özel hastalıklar da vardır. Bunlardan en önemlisi, her 100 kadından 7-8'inde görülebilen ve halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklampsidir. Preeklampsinin, yüksek tansiyonla seyreden, gerek anne hayatını tehdit eden, gerekse bebekte bazı ciddi olumsuz sonuçlara yol açan bir hastalıktır.

Tarama testleri
Hamilelik tanınız konduktan sonra, her 4 haftada bir kontrole gitmeniz gerekiyor. Bu takiplerde şikayetiniz sorularak, tansiyon ve kilonuz ölçülür. Hamileliğinizin seyri takip edilir, idrar tahlili ve bazı kan tetkikleriniz yapılır. Düzenli idrar tahliliniz oldukça önemlidir, çünkü idrar enfeksiyonları, bazen siz fark etmeden oluşabilir ve bu durum erken doğum tehdidinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Takip sırasında özellikle risk durumlarının saptanması için bazı tarama testleri vardır. Bunlar arasında en önemlisi, halk arasında zeka testi olarak bilinen ve kromozomal anomalileri saptamaya yardımcı olan, 3'lü ve 2'li testlerdir. 3'lü test, gebeliğin 16 ile 18. haftaları arasında yapılan bir tarama testidir. Bu test ile bebeğin risk grubunda olup olmadığı saptanır. Risk grubunda olan bebeğe, daha ileri tanı testlerinin yapılması gerekir. Bu testler, amniyosentez, koryon villus biyopsisi ve kordosentez adlarını alır. Hamileliğin daha erken döneminde yapılan(11 ile 14. hafta arasında), duyarlılığı daha yüksek ve daha güvenilir bir diğer test de 2'li testdir. Aynı mantık bu test için de geçerlidir ve farkı daha erken dönemde yapılabilmesidir. Bir ek özelliği de bebeğin ultrasonografik olarak ense kalınlığının ölçülmesidir.”

Tanı testleri

Bebeğe ait tarama testlerinde herhangi bir risk yani kromozom anomalileri çıkarsa ise, bu kez anneye kalıcı tanı testi uygulanır.
Logo
E-BÜLTENE KAYIT OLUN
KAYIT OL !
Web sitemizde yer alan bilgiler Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Web Tasarım_Medyatör