• Tacettin Veli Mah. Mehmet Özhaseki Bulvarı No:80 Melikgazi KAYSERİ
 • 444 0 388
  International Patients

  PRP İle Yumurtalık Gençleştirme Nedir? Neden Yapılır?

  PRP ile yumurtalık gençleştirme, Trombosit bakımından zengin plazma tedavisi ya da halk arasında bilinen adıyla PRP tedavisi, hastanın kendisinden alınan kan örneğinin, birtakım işlemlerden geçirilerek tedavisi planlanan organın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesini kapsayan bir yöntemdir.

  Kısırlık tedavisinde kendine yer bulan bu tedavi yöntemi, tedavi süreçlerinin başarı olasılığını artırabilecek yumurtalık gençleştirme işleminde aktif rol oynar. 

  Modern tıbbın sunduğu imkânlar dahilinde yapılan yumurtalık gençleştirme işlemi, hazırlanan PRP’nin yumurtalıklara enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir. Enjekte edilen PRP, içeriğinde bulunan biyolojik bileşenlere bağlı olarak doku iyileşmesini ve rejenerasyonunu teşvik eder.

  PRP İle Yumurtalık Gençleştirme Nedir?

  PRP ile yumurtalık gençleştirme işlemi, trombosit bakımından zengin plazma (PRP) tedavisi yardımıyla yumurtalıkların yenilenmesini ve geliştirilmesini amaçlayan tedavi yöntemidir. 

  Yumurtalık gençleştirme, kadınların üreme fonksiyonlarını ve doğurganlık kapasitelerini sağlıklı bir şekilde artırmak amacıyla yumurtalıkların fonksiyonlarını iyileştirmeyi hedefler.

  Yumurtalık dokusu; yaşlanma, hormonal dengesizlikler, çevresel faktörler, doğum ya da diğer sağlık sorunları nedeniyle zaman içerisinde hasar alabilir. Bu gibi durumlarda, yumurtalık fonksiyonlarını iyileştirmek, zenginleştirmek ve yeniden canlandırmak için PRP yöntemine başvurulur.

  PRP, hastanın kendi kanından elde edilen trombositlerin yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu plazmanın kullanılmasını içerir. Bu plazma, birtakım özel işlemlerden geçirildikten sonra hastanın yumurtalıklarına enjekte edilir. Enjekte edilen PRP’nin içerdiği biyolojik bileşenler, yumurtalık dokusunun rejenerasyonunu teşvik ederek doğal doğurganlık potansiyelini artırabilir.

  Bu yöntem, doğal üreme şansını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda yumurtalık sağlığını ve fonksiyonlarını da iyileştirebilir. Ancak, her hasta için etkinliği farklılık gösterebilir ve uzman bir doktor tarafından bireysel olarak değerlendirilmelidir.

  PRP İle Yumurtalık Gençleştirme Nasıl Yapılır?

  PRP yöntemi ile yumurtalık gençleştirme işlemi, yumurtalıkların yenilenmesi ve gençleştirilmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi işlemi, çoğunlukla infertilite (kısırlık tedavisi) ya da doğurganlık problemleri yaşayan kadınlar için bir seçenek olarak düşünülür.

  Standart bir PRP ile yumurtalık gençleştirme işlemi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  • Kan Örneğinin Alınması: Tedavinin ilk adımı, hastadan bir kan örneği alınmasıyla başlar. Bu kan örneği, çoğunlukla kol ya da dirsek bölgesinden alınır.
  • PRP’nin Hazırlanması: Alınan kan örneği, pıhtılaşmayı önleyici maddeler içeren bir tüpe alınır. Bu işlemin ardından kan, özel bir işlem olan santrifüjleme yöntemiyle işlenir ve cihazın hızlı dönmesiyle kanın bileşenlerine ayrılması sağlanır. Bu işlemde, kan örneği belirli bir hızda döndürülerek kan bileşenleri ayrıştırılır. Böylece beyaz kan hücreleri ve trombositler, santrifüjleme yoluyla kırmızı kan hücrelerinden ve serumdan ayrılır. Bu şekilde, trombositlerin yoğun olduğu plazma ayrılır ve PRP elde edilir. Elde edilen PRP, daha sonra tedavi edilecek bölgeye enjekte edilmek üzere hazırlanır. 
  • Enjeksiyon: PRP, hastanın yumurtalıklarına enjekte edilir. Bu enjeksiyonlar, genellikle ultrason rehberliğinde gerçekleştirilir, böylece enjeksiyonun doğru bölgeye yapılması sağlanır.
  • İyileşme Süreci: Enjeksiyondan sonra, hastanın iyileşme sürecini desteklemek için uygun direktiflere uyması beklenir. Bu süreçte, hastanın dinlenmesi ve belirli ağır aktivitelerden kaçınması gerekebilir.

  PRP ile yumurtalık gençleştirme işlemi, genellikle birkaç seans halinde uygulanabilir ve sonuçlar hastanın durumuna göre değişebilir. Bu nedenle, tedavi planı genellikle bir doktor tarafından kişiselleştirilir ve izlenir.

  PRP ile yumurtalık gençleştirme işlemine, çoğunlukla aşağıdaki durumları yaşayan kişiler tarafından başvurulması uygundur.

  • Doğurganlık Sorunları Yaşayan Kadınlar: Yumurtalık fonksiyonları azalan ya da yaşlanmaya bağlı gerçekleşen doğurganlık sorunları yaşayan kadınlar, uzmanlar uygun gördüğü takdirde PRP tedavisine başvurabilirler.
  • Yumurtalık Rezervi Azalanlar: Yumurtalık rezervi azalan veya azalmakta olan kadınlar, yumurtalık gençleştirme yöntemiyle herhangi bir yardımcı tedaviye gerek kalmadan doğal üreme olasılıklarını artırmak isteyebilirler.
  • Erken Menopoz Geçirenler: Erken menopoz geçiren ya da menopoz sonrası semptomları taşıyan kadınlar, yumurtalık gençleştirme yöntemiyle hormonal dengeyi yeniden sağlamayı amaçlayabilirler.
  • Yumurtalık Hasarı Olanlar: Yumurtalıkları çeşitli nedenlerle hasar görmüş olan kadınlar, PRP ile yumurtalık gençleştirme ile bu dokuların iyileşmesini ve yenilenmesini hedefleyebilirler.
  • Üreme Tedavisi Geçirenler: Sağlık öykülerinde üreme tedavisi başarısızlıkları bulunan veya üreme tedavileri sırasında yumurtalık fonksiyonlarına zarar gelmiş olan kadınlar, yumurtalık gençleştirme ile doğal üreme şanslarını artırmayı hedefleyebilirler.

  PRP tedavisi ile yumurta gençleştirme işleminin, uygunluğu her hasta için farklı olabilir. Bu nedenle tedaviyi düşünen kişilerin bir üreme uzmanı veya doğurganlık uzmanı ile detaylı bir şekilde görüşmeleri önerilir. Bu konu üzerinde uzmanlaşmış olan doktorlar, hastanın tıbbi geçmişini, genel sağlık durumunu ve tedaviye uygunluğunu değerlendirecek ve en uygun tedavi planını belirleyecektir.

  PRP ile Yumurta Gençleştirme İşlemi Sonrasında Ne Yapılmalıdır?

  PRP işlemi sonrasında, adetin ikinci ya da üçüncü günlerinde hastanın kontrole gelmesi beklenir. Bu kontrol sırasında hastanın kan değerleri ve hormon seviyeleri değerlendirilir. PRP işleminin başarılı sonuç vermesi için doktor kontrollerinin aksatılmaması ve doktorun önerilerine harfiyen uyulması gereklidir.

  27 Mart 2024 tarihinde Hüma Hastanesi tarafından düzenlendi.