Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
HKS KALİTE
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri
Hastanemiz, sağlık kurumlarını kamu, özel ya da üniversite olarak ayırmadan; hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları’na uyumludur. 2018 kalite değerlendirme puanımız 98,07'dir
Hastanemizdeki kalite çalışmaları, yönetimin ve bölüm kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda yürütülmektedir.

ÇALIŞMALARI
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
Öz değerlendirmeleri yönetir.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetilir.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır
Web sitemizde yer alan bilgiler Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi tarafından oluşturulmuştur. Bu bilgiler tedavi edici amaç taşımamaktadır.
Web Tasarım_Medyatör